Φαρμακεία Σταυρακάκη - Συλλιγνάκη & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εγνατία 142
ΚΑΜΑΡΑ
546 22 Θεσσαλονίκη
τηλ: +30 2310 238828
Fax: +30 2310 243517
e-mail:
http://www.iama.gr

 Copyright © Γιάννης Συλλιγνάκης