ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΩΝ ΜΥΩΝ (ΒDF)

Ζ. Σινάκος, Καθηγητής Παθολογίας Αιματολογίας Α.Π.Θ.

Ο κρόκος, φυτό που ανήκει στην οικογένεια των ιριδιδών και καλλιεργείται σε περιοχές της Κοζάνης, είναι γνωστός από την μινωική ακόμη εποχή στη χώρα μας. Από τότε σχεδόν είχαν επισημανθεί οι φαρμακευτικές αλλά και άλλες ιδιότητες των λουλουδιών του (αρωματικές, βαφικές κ.λπ.).

Στα τελευταία χρόνια ειδική έρευνα εκχυλισμάτων των στημόνων του φυτού σε μελέτες in vitro έφερε στο φως ειδικότερες ιδιότητες, όπως αντινεοπλασματική και αντιαιμοπεταλιακή.

Προσπάθεια ελέγχου της αντινεοπλασματικής δράσης αντιστοίχων εκχυλισμάτων in vivo, αποτελεί η μελέτη αυτή.

Μέθοδος: με την τεχνική HLPC διαχωρίστηκαν τα πτητικά συστατικά από τα στίγματα του φυτού. Το εκχύλισμα χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά σε διακεκομμένη (1, 4, 7 ημέρες) ή συνεχόμενη δόση (1-9 ημέρες) σε μυς της φυλής BDF, στους οποίους έγινε εμφύτευση λευχαιμικών κυττάρων (106). Σαν κριτήριο αντικαρκινικής δράσης χρησιμοποιήθηκε ο ογκοστατικός δείκτης Τ/ο% και εκφράζει την αύξηση της επιβίωσης των ζώων στα οποία χορηγήθηκε το εκχύλισμα σε σχέση με τα ζώα - μάρτυρες.

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα:

Πίνακας 1:

Αντικαρκινική δράση εκχυλίσματος κρόκου σε λευχαιμία Ρ388.

Θεραπευτικό σχήμα

Δόση (ml)

ΧΜΕ (ημέρες)

Τ/ο%

Control

-

10

100

Εφ’άπαξ

0.2

10.3

103

 

0.4

13,1

131

Μέρες 1, 4, 7

0.2

12.3

123

 

0.4

14

140

Μέρες 1-9

0.2

10.7

107

 

0.4

14,9

149