Το ιδιαίτερο χλωριδικό περιβάλλον των Πομακοχωρίων

ΒΟΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια εκπαιδευτικού διημέρου με θέμα:

¨Προβιοτικά προϊόντα στην πρόληψη και την υγεία¨

 

Χασιώτης Χρήστος, Δρ. Δασολόγος *

 

Ι. Εισαγωγή

Τα φυτά, κάτω από φυσικές προϋποθέσεις, δεν εμφανίζονται μόνα τους αλλά αυξάνουν σε μία λιγότερο ή περισσότερο στενή φυτοκοινωνική σχέση με άλλα φυτά και αποτελούν τις λεγόμενες φυτοκοινότητες. Η σύνθεση μίας φυτοκοινωνίας δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελείται από αυστηρά καθορισμένους συνδυασμούς φυτών. Πολλές φυτοκοινότητες μαζί συνθέτουν μία ζώνη βλάστησης. Στη χώρα μας διαμορφώνονται πέντε κυρίως ζώνες βλάστησης, που διακρίνονται χλωριδικά, οικολογικά, φυσιογνωμικά και ιστορικά. Τα όρια των ζωνών αυτών πολλές φορές συμπλέκονται και αλληλοσυγχέονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται ασαφή, η δε απεικόνισή τους πάνω στο χάρτη είναι δυνατή μόνο μετά από μια μεγαλύτερη ή μικρότερη αφαίρεση και όχι χωρίς κάποια δόση αυθαιρεσίας.

 

ΙΙ. Περιγραφή και ένταξη σε φυτοκοινωνιολονική ζώνη.

Η ευρύτερη  περιοχή. H ευρύτερη περιοχή των Πομακοχωρίων και λόγω της μεγάλης έκτασης της, από φυτοκοινωνιολογική άποψη βρίσκεται σε δύο ζώνες βλάστησης. Την παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis, Λοφώδης, υποορεινή περιοχή) και τη ζώνη των δασών της οξυάς (Fagetalia, ορεινή ζώνη). Η πρώτη ζώνη εμφανίζεται με ξηρή καλοκαίρινη περίοδο, δριμύτερους χειμώνες και αυξημένες βροχοπτώσεις. Οι θερμοκρασίες κατεβείνουν συχνά υπό του 0οC και το χιόνι διαρκεί μερικές εβδομάδες. Στη δεύτερη ζώνη χαρακτηρίζεται από ξηρά αλλά δροσερά καλοκαίρια, κρύους χειμώνες, με αυξημένες χιονοπτώσεις που διαρκούν μερικούς μήνες. Η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω του –10οC.

Όσον αφορά τη φυσική βλάστηση στην περιοχή συναντάμε τα παρακάτω γένη: Quercus, Fagus Ostrya, Carpinus,, Fraxinus,  Acer, Sorbus, Tilia, Castanea, κλπ.

Η κοιλάδα των Θερμών. H περιοχή των  Θερμών  όπου θα πραγματοποιηθεί όπου θα πραγματοποιηθεί η βοτανική ξενάγηση κατατάσσεται στη ζώνη των δασών οξυάς – ελάτης και των ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων. Το κλίμα είναι ορεινό, οι χειμώνες δριμύς, τα χιόνια διαρκούν μερικούς μήνες, και το καλοκαίρι περιορίζεται σημαντικά (περίπου 2 μήνες). Κυρίαρχα γένη της ζώνης είναι τα Abies, Fagus και Juniperus, ενώ χαμηλότερα θα συναντήσουμε τα Ilex, Taxus, και Castanea

Το μονοπάτι. Όσον αφορά το μονοπάτι της περιήγησης μας ίσως είναι το πιο πλούσιο χλωριδικά από όσες περιηγήσεις πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Σε μια διαδρομή που θα διαρκέσει 3 ώρες ο επισκέπτης μπορεί να δει ποικιλία από δέντρα, θάμνους και αναρίθμητες πόες οι οποίες λόγω της κλιματολογικής υστέρησης βρίσκονται σε άνθιση αυτή την εποχή. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης θα συναντήσουμε σημεία με ιδιαίτερη θέα, βρύσες χτιστές αλλά και αυτοσχέδιες ενώ τελειώνοντας την πορεία θα πρέπει να διαβούμε μέσα από το ποτάμι.

      

 

 

ΙΙΙ. Δέντρα και Θάμνοι που βρίσκονται στην περιοχή.

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται μερικά από τα είδη που βρίσκονται και στις δύο περιοχές. Για πρακτικούς καθαρά λόγους,  στις παρούσες σημειώσεις, δεν μπορούν να απεικονιστούν όλα τα είδη για τα οποία θα γίνει αναλυτική παρουσία κατά τη διάρκεια της ομιλίας.

 

ΙΙΙ β. Δέντρα & Θάμνοι

 

Acer pseudoplatanus

 

 

 

 

 

Ostrya carpinifolia

       

 

Sambucus nigra

 

 

Acer mospensulanum

 

Fagus orientalis

 

 

 

 

Quercus pubescens

 

Clematis vitalba

 

 

Prunus spinosa

 

 

Celtis australis

 

 

Rosa canina

 

 

ΙΙΙ β. Πόες, χαμηλή βλάστηση

 

 

Satureja thymbra

 

 

Atropa belladona

 

 

 

Scilla bifolia

 

 

 

Achilea

Rosa sempervirens

 

 

 

 

Rosa canina

 

Silene

 

         
 
Calystegia

 

Fragaria vesca

 

 

Hypericum olympicum

 Viola tricolor

 

 

 

 

 

 

Χασιώτης Χρήστος, Δρ Βοτανικής - Βιοχημείας.

info@etherio.gr             www.etherio.gr