Α. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ - Ι. ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ
Εγνατία 142 τηλ/fax: +30 2310 238828 ΚΑΜΑΡΑ 54622 Θεσ/νίκη